MIKSI TARVITAAN YHTEISESTI OPETETTAVA KATSOMUSOPPIAINE?

– Tieteellisiä näkökulmia

Tomperin, Kallioniemen ja Pihlströmin artikkelit


Tuukka Tomperi, 2013:

Opetuksen monet mallit ja suomalainen ratkaisu

Tutkija Tuukka Tomperi on perehtynyt kasvatusfilosofiaan, opettamiseen, opetussuunnitelmatutkimukseen ja koulutussosiologiaan, yhteiskunnalliseen kasvatukseen, elämänkatsomustietoon ja kriittiseen pedagogiikkaan sekä filosofian historiaan (renessanssi, Francis Bacon, David Hume, espanjalainen filosofia) ja kirjallisuuden filosofiaan. Filosofisessa aikakauslehdessä niin & näin 1/2013 julkaistussa artikkelissaan hän kuvailee katsomus-, uskonnon- ja etiikanopetuksen erilaisia malleja ja suomalaista ratkaisua.

TOMPERIN ARTIKKELI PDF


Professori Arto Kallioniemi

Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos

Eurooppalaisia näkökulmia uskonnonopetukseen ja visioita suomalaisen mallin kehittämiseksi

Teoksessa: Kohtaamisia: Kirjoituksia uskonnosta, arjesta ja monikulttuurisuudesta, Toimittajat Riku Hämäläinen, Heikki Pesonen, 2015

KALLIONIEMEN ARTIKKELI PDF


Filosofi Sami Pihlström, 2013

Siiloutumisesta toiseuden kohtaamiseen:

irti ”oman uskonnon” opetuksesta

Filosofisessa aikakauslehdessä niin & näin 1/2013 julkaistussa artikkelissaan filosofian tohtori Sami Pihlström analysoi suomalaisen uskonnonopetuksen ongelmia. Kirjoituksessan hän myös esittää, että "On vakavasti harkittava oman uskonnon opetuksesta luopumista ja kaikille peruskoulun oppilaille yhteisen etiikkaa, filosofiaa ja uskontotietoa sisältävän katsomusaineen perustamista."

Teologisen tiedekunnan uskonnonfilosofian professorin tehtävässä 1.8.2014 aloittaneella FT Sami Pihlströmillä on pitkä tausta filosofina. Pihlström väitteli tohtoriksi pragmatismista vuonna 1996. Hän on julkaissut runsaasti tutkimusartikkeleita, omia teoksia sekä toimituksia. Parhaillaan Pihlström toimii Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtajana.* Lisäksi hän on Contemporary Philosophy of Religion -tutkimustiimin johtaja teologisessa tiedekunnassa toimivassa, Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimuksen huippuyksikössä, Reason and Religious Recognition Research.

* Sami Pihlströmin tehtävää ajalla 1.6.2014–31.12.2015 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa hoitaa TT Virpi Mäkinen. (Lähde: Teologia.fi)

PIHLSTRÖMIN ARTIKKELI PDF