MIKSI TARVITAAN YHTEISESTI OPETETTAVA KATSOMUSOPPIAINE?


Eurooppalaisten maiden malleja uskonnon- ja etiikanopetuksesta

Tutkija Tuukka Tomperi on koonnut suuntaa-antavan vertailun erilaisista eurooppalaisissa maissa toteutetuista uskonnon- ja etiikanopetuksen malleista. Kooste on alunperin julkaistu filosofisessa aikakauslehdessä niin & näin 1/2013.